De toekomst van Syrië: wat gebeurt er nadat Assad wint?

Den Haag - Studio Dudok
vrijdag 14 september
22:00 (in English)

Koop Tickets


Toen in 2011 het Syrische conflict ontstond en deel werd van de Arabische Lente werd een veelgestelde vraag door niet-Syriërs: wat te doen met president Assad? En hoe zal het Syrië vergaan zonder hem? Voor de mensen die nog steeds in Syrië wonen, waren de uitdagingen echter altijd van een andere aard. Hoe te overleven? Hoe te vechten voor een levensvatbare toekomst?

Het Syrische conflict kan worden beschouwd als een van de meest ingewikkelde van de recente geschiedenis. Vele landen, zoals de Verenigde Staten, Rusland, Iran, Saoedi-Arabië en Turkije zijn hierbij betrokken. Zo ook tientallen niet-statelijke actoren zoals Hezbollah, de Syrische Democratische Strijdkrachten, de Koerden en ISIS. Nu, in 2018, en mede door ingrijpende hulp van Rusland en Iran, lijken regeringsstrijders van president Assad af te stevenen op een overwinning.

Dit resulteert in nieuwe uitdagingen. Iedereen die recente foto’s van Raqqa, Damascus of Aleppo heeft gezien, weet dat de wederopbouw van Syrië enorme inspanningen vergt. Hoe om te gaan met de miljoenen ontheemde vluchtelingen? Of de honderdduizenden slachtoffers en vermisten? En hoe kijken de Syrische mensen zelf naar de toekomst? Met onderhandelingen in Brussel, Genève, Damascus en Sochi is er geen duidelijk pad voor de toekomst van Syrië in zicht. Deze en andere vragen worden besproken in een paneldiscussie onder leiding van moderator Jerome Scheltens.

Sprekers zijn:

Carolien Roelants, journalist en commentator bij NRC Handelsblad en NRC Next. Carolien is sinds 1975 journalist. Ze werkte voornamelijk vanuit het Midden-Oosten, waar ze halverwege de jaren tachtig correspondent werd. In meer recente jaren schreef Carolien verschillende boeken. Over Iran (Iran achter de schermen), Irak (Welkom Amerika, in jullie graf!) en Saoedi-Arabië (De revolutie die nog moet komen).

Ali Aljasem, onderzoeksassistent bij het Centre for Conflict Studies van de Universiteit Utrecht. Ali woont sinds 2015 in Nederland en heeft een master in conflictstudies en mensenrechten aan de Universiteit Utrecht afgerond. Hij werkt ook voor de Dialogue Advisory Group. Hij werkte voor Artsen Zonder Grenzen in Turkije en Nederland en was genomineerd voor de ECHO-prijs 2017 van het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid . Hij is politiek actief in Syrië en Nederland.

Mohammad Kanfash, voorzitter, Damaan Humanitarian Organization. Damaan is een Syrische organisatie met hoofdzetel in Nederland. Tot voor kort werkte Damaan in de belegerde gebieden in Damascus en op het platteland. De organisatie zorgde voor onderwijs, medische zorg, schoon water en maaltijden voor degenen die belegerd werden. Andere programma’s draaiden om zelfredzaamheid, empowerment van vrouwen en bevordering van de lokale dialoog. Mohammad is politiek actief in Syrië en Nederland. Hij is een gekozen bestuurslid van de Syrische Commissie in Nederland. De commissie is een Nederlands/Syrisch initiatief en een platform voor Syrische activisten in Nederland. Mohammad werkte eerder in Syrië en in Egypte.

Photo: Fabio Rodrigues Pozzebom

bekijk het volledige programma voor Den Haag