Cambodja en het Rode Khmer tribunaal

Den Haag
vrijdag 14 september
20:45 (in English)

Koop Tickets


Van 1975 tot 1979 domineerde de Rode Khmer Cambodja. Dit regime was gebaseerd op de communistische ideologie mét een Spartaanse inslag. Gedurende deze periode stierven meer dan 1,5 miljoen mensen als gevolg van onder andere verhongering, uitbuiting en executie. In 1997 heeft de regering van Cambodja de Verenigde Naties verzocht mee te werken aan de oprichting van een tribunaal om de prominente leden van de Rode Khmer te vervolgen. In 2003, na vier jaar van onderhandelingen tussen de Cambodjaanse autoriteiten en de Verenigde Naties (VN), werd een overeenkomst bereikt over de vorming en werking van de Buitengewone Kamers in de Gerechten van Cambodja (ECCC).

Het tribunaal, dat zetelde in Cambodja, werd onderdeel van het Cambodjaanse rechtssysteem en stelde een combinatie van nationale en internationale rechters en advocaten aan. Het tribunaal was bevoegd om ernstige schendingen van Cambodjaanse en internationale wetten en verdragen te vervolgen die plaatsvonden tussen 17 april 1975 en 6 januari 1979.

Dit ‘hybride’ tribunaal had sterke en zwakke punten en kan ons leren over de toekomst van het internationaal strafrecht.

Sprekers:

Co-aanklager Andrew Cayley 

Nevenka Tromp, zij was werkzaam als onderzoeker op het kantoor van de officier van justitie bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag

Moderator Victor Vlam

 

ECCC (CC BY-SA 2.0) FishInWater

bekijk het volledige programma voor Den Haag