Mensenrechten onder druk?

Fundamentele rechten ten tijde van de coronacrisis

Den Haag
donderdag 24 september
22:15

Uitverkocht


De coronacrisis heeft gevolgen voor fundamentele rechten. Denk aan het recht op privacy of de rechten van asielzoekers en vluchtelingen.

De ‘coronawet’ is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet gaat straks de noodverordeningen vervangen. Na de Tweede Kamer moet de wet ook nog aangenomen worden in de Eerste Kamer. De veelbesproken corona-app is uit dit voorstel verdwenen, maar minister Hugo de Jonge is nog wel van plan deze app uit te rollen. In een aparte wet zal het onderdeel van privacy en de corona-app aan bod komen. Het beschermen van privacy blijft een punt van zorg en aandacht.

Maar niet alleen ons recht op privacy staat onder druk. Ook de fundamentele rechten van asielzoekers en arbeidsmigranten worden geschonden door de coronamaatregelen. Duizenden mensen zitten vast buiten de grenzen van de EU en in sommige EU-lidstaten is het recht op asielprocedure opgeschort.  

Sprekers

Antoine Buyse is hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de Netherlands Quarterly of Human Rights, en lid van de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Global Challenges (UGLOBE) en aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing.

Martine Goeman is jurist en werkt sinds januari 2020 als senior medewerker ’Mensenrechten’ bij Amnesty International. Thema’s waar zij zich bij Amnesty hard voor maakt zijn gender en mensenrechten. Goeman werkte hiervoor onder andere voor Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland.

Adriaan Wierenga is rechtswetenschapper (noodrechtspecialist).  Hij is docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houd zich bezig met openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding & crisisbeheersing (noodrecht) en burgemeestersbevoegdheden. Begin september nam hij deel aan de hoorzitting/rondetafelgesprek Tijdelijke Wet maatregelen covid-19 in de Tweede Kamer.

 

bekijk het volledige programma voor Den Haag